Diensten

Diensten

Diensten

Rechtsom Juristen richt zich binnen het bestuursrecht voornamelijk op ruimtelijke ordening (bestemmingsplan en projectbesluit), bouw en milieu (vergunningen en handhaving). De belangrijkste producten zijn strategisch juridisch advies, bezwaar en beroep (procesvertegenwoordiging) en second opinion. Wij zijn direct betrokken bij de totstandkoming van de Omgevingswet.

Binnen het privaatrecht richten wij ons vooral op  projectontwikkeling, locatieontwikkeling en aansprakelijkheid. De belangrijkste producten zijn grondverwerving, het opstellen of beoordelen van overeenkomsten en exploitatieplannen en het begeleiden van juridische procedures.

Nieuws


Bekijk al het nieuws