Contact

Omgevingsvergunningen Windpark Elzenburg-De Geer onherroepelijk

Bij uitspraak van 19 juni 2024 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de beroepen tegen dit windpark ongegrond verklaard.

Omgevingsvergunningen Windpark Elzenburg-De Geer onherroepelijk

Het windpark bestaat uit vier windturbines ten noorden van het bedrijventerrein Elzenburg-De Geer in Oss. Volgens een eerdere uitspraak van de Raad van State (2021) was bij de beoordeling van de cumulatieve geluidbelasting onvoldoende rekening gehouden met het geluid van scheepvaartverkeer, landbouwverkeer en vliegverkeer. In een nader akoestisch onderzoek is alsnog onderbouwd dat het geluid van scheepvaart, landbouwverkeer en laagvliegende militaire helikopters geen significante invloed heeft op de cumulatieve geluidbelasting.

Nieuws


Bekijk al het nieuws