Nieuws

Risico’s van zonneparken in waterwingebieden

Risico’s van zonneparken in waterwingebieden

Volgens een recente uitspraak van de rechtbank Gelderland mag een omgevingsvergunning voor een zonnepark niet uit voorzorg worden geweigerd in verband met eventuele effecten op de bodemkwaliteit en het grondwater.

Eerder heeft de Raad van State aangegeven dat een omgevingsvergunning milieu niet uitsluitend uit voorzorg kan worden geweigerd. Op grond van algemeen wetenschappelijk aanvaarde inzichten moet vaststaan dat de activiteit waarvoor de vergunning wordt gevraagd te grote risico’s oplevert voor het milieu (ECLI:NL:RVS:2022:556).

In dit geval ging het om een omgevingsvergunning in afwijking van een bestemmingsplan. Het hiervoor geldende criterium “strijd met een goede ruimtelijke ordening” geeft meer ruimte voor toepassing van het voorzorgsbeginsel. Uit wetenschappelijke publicaties blijkt vooral dat de effecten van zonneparken op de bodemkwaliteit en het grondwater nog grotendeels onbekend zijn. Dit betekent dat er in deze ruimtelijke procedure ook geen aanknopingspunten waren de vergunning uit voorzorg te weigeren.

Nieuws


Bekijk al het nieuws