Contact

Uitspraak Raad van State over lokale windturbinenormen Maasdriel

Uitspraak Raad van State over lokale windturbinenormen Maasdriel

In een uitspraak van 1 november 2023 heeft de Raad van State de windturbinenormen van de gemeente Maasdriel voor het burgerwindpark A2 Lage Rooijen geaccepteerd.

Volgens een eerdere uitspraak van de Raad van State (2021) mogen de in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling opgenomen nationale windturbinenormen niet meer worden gebruikt, totdat de landelijke overheid voor deze normen een milieueffectbeoordeling (MER) heeft gemaakt. Deze eerdere uitspraak was een rechtstreeks gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie (Nevele-arrest). In de tussentijd mogen lokale en regionale overheden eigen normen hanteren, mits deze een actuele, deugdelijke, op zichzelf staande en op de lokale situatie toegesneden onderbouwing bevatten.

De gemeente Maasdriel heeft voor het burgerwindpark A2 Lage Rooijen eigen normen gehanteerd voor geluid, slagschaduw, lichtschittering en externe veiligheid. Volgens de Raad van State heeft de gemeente bij het bepalen van de normen kunnen uitgaan van een geluidnorm van maximaal 47 dB Lden en een norm van maximaal 6 uur slagschaduw per jaar. Dat bij andere windparken soms strengere normen worden gehanteerd, betekent niet dat deze strengere normen ook hier hadden moeten worden gehanteerd. De gemeenteraad heeft hiervoor beleidsruimte.

Nieuws


Bekijk al het nieuws