Over ons

Over ons

Rechtsom Juristen is een onafhankelijk juridisch adviesbureau dat is gespecialiseerd op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu (omgevingsrecht) en bouwrecht en aansprakelijkheid (privaatrecht).

Over ons

Onze juristen komen vanuit de rechterlijke macht (Raad van State) en het bedrijfsleven en hebben ruime ervaring met strategische en juridische vragen. Door onze ervaring bij en nauwe samenwerking met ingenieursbureaus zoals Nebest B.V. zijn wij in staat praktisch om te gaan met technische en juridische kwesties. Met deze achtergrond kunnen wij met verstand van zaken snel schakelen en diverse stappen vooruit denken. Wij begeleiden complexe besluitvormingsprocessen vanuit een oogpunt van efficiency en risicobeheersing. Dit betekent dat wij sturen op het eindresultaat en op het bewust omgaan met risico’s.

Rechtsom Juristen heeft twee pijlers: Bestuursrecht en Privaatrecht. Dit sluit aan bij onze ervaring met vragen op het snijvlak van bestuurs- en privaatrecht.

De pijler Bestuursrecht richt zich vooral op ruimtelijke ordening (bestemmingsplannen en projectbesluiten), bouw en milieu (vergunningen en handhaving). De belangrijkste producten zijn strategisch advies, bezwaar en beroep en second opinion. Vanwege onze directe betrokkenheid bij de totstandkoming van de Omgevingswet, zijn wij goed voorbereid op (de consequenties van) de invoering van deze wet.

De pijler Privaatrecht richt zich vooral op projectontwikkeling en aansprakelijkheid. De belangrijkste producten zijn grondverwerving, het opstellen of beoordelen van overeenkomsten en exploitatieplannen en het begeleiden van juridische procedures.

Onze visie is gebaseerd op het RechtsomModel dat de mens wil aanzetten tot een vrije ruimte in denken, zingeving en krachtig handelen. Linksom refereert aan de norm, zonder de vraag te stellen waarom die norm is gesteld. Rechtsom denken nodigt uit tot vraagstelling (waarom) en leidt tot inzicht, draagvlak en innovatie. Wij zijn van mening dat juridische dienstverlening niet bestaat uit het strikt toepassen van regelgeving maar uit het zoeken naar creatieve mogelijkheden binnen (de bedoelingen van) wet- en regelgeving.

Carrière: Binnen Rechtsom is er altijd plaats voor talentvolle juristen. Bij ons gaat het om passie, intermenselijke verhoudingen en kwaliteit. Spreekt onze visie je aan, stuur dan een e-mail met cv naar info@rechtsomjuristen.nl.

Nieuws


Bekijk al het nieuws