Diensten

Omgevingswet

Nieuwe regelgeving

Omgevingswet

De Omgevingswet is een nieuwe wet die de bestaande wet- en regelgeving op het gebied van ruimte, milieu, natuur, wonen en infrastructuur bundelt, vermindert en vereenvoudigt.

Het hele omgevingsrechtelijke stelsel wordt op de schop genomen. Ongeveer 26 wetten worden vervangen door de Omgevingswet, ongeveer 120 algemene maatregelen van bestuur worden vervangen door 4 algemene maatregelen van bestuur: Omgevingsbesluit, Besluit activiteiten leefomgeving, Besluit kwaliteit leefomgeving en het Besluit bouwwerken leefomgeving. Ongeveer 75 ministeriële regelingen gaan op in een omgevingsregeling.

Naar verwachting treedt deze stelselherziening op 1 januari 2024 in werking.

Wij zijn rechtstreeks betrokken geweest bij de totstandkoming van de Omgevingswet en geven regelmatig presentaties en workshops over deze stelselherziening of onderdelen daarvan. Ook zijn wij dagelijks bezig met het adviseren en procederen over het huidige omgevingsrecht. Vanuit die ervaring helpen wij u graag bij het voorbereiden op de Omgevingswet. Voor meer informatie: erik.verbeet@rechtsomjuristen.nl.

Nieuws


Bekijk al het nieuws