Diensten

Cursus Omgevingswet en Duurzame energieopwekking

Cursus Omgevingswet en Duurzame energieopwekking

Op 1 januari 2024 zal de Omgevingswet in werking treden. Rechtsom Juristen biedt een incompany cursus Omgevingswet en Duurzame energieopwekking aan. De cursus neemt u in vogelvlucht mee door de Omgevingswet. Vervolgens gaan wij in op de veranderingen door deze wet voor de duurzame energieopwekking. Wij werken een of meer bestaande projecten uit alsof de Omgevingswet al in werking is getreden. Deze projecten zijn desgewenst naar eigen keuze in te brengen.

De cursus is geschikt voor iedereen die zich bezighoudt met de ontwikkeling van windmolenparken en zonneweides. De cursus is praktijkgericht en ook geschikt voor niet-juristen. Na deze cursus weet u wat de Omgevingswet betekent voor duurzame energieopwekking en wat de risico’s en kansen zijn van de Omgevingswet. Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet zal het nut van deze cursus blijken. Wij verwachten dat het bevoegd gezag in het begin veel moeite zal hebben met het toepassen van de Omgevingswet met grote vertragingen tot gevolg. Door de in deze cursus opgedane kennis bent u in staat deze vertraging te beperken.
Voor meer informatie: erik.verbeet@rechtsomjuristen.nl.

Nieuws


Bekijk al het nieuws