Project

Bestemmingsplan Lage Weide

Recente Selectie van projecten

Projectleiding RO, strategisch juridisch advies, bezwaar en beroep

Bestemmingsplan Lage Weide Utrecht

OMSCHRIJVING PROJECT
Lage Weide is het grootste bedrijventerrein van Utrecht met een oppervlakte van ongeveer 216 hectare. Op het terrein zijn zware bedrijven toegelaten (milieucategorie 5). Een groot deel van het terrein is geluidgezoneerd. Het bestemmingsplan regelt de bouw- en gebruiksmogelijkheden van het bedrijventerrein. Ter bescherming van het woon- en leefklimaat in nabijgelegen woonwijken is een geurregeling opgenomen die de totale geurhinder van het bedrijventerrein reguleert. Het uitgangspunt van de regeling is dat geurhinder niet mag toenemen en dat bestaande bedrijven hun bedrijfsvoering moeten kunnen voortzetten.

OMSCHRIJVING OPDRACHT
– Projectleiding RO-traject
– Strategisch juridisch advies op verschillende thema’s
– Juridische begeleiding van bestemmingsplanprocedure

RESULTAAT
Project loopt nog.

Nieuws


Bekijk al het nieuws