Projecten

Realisering Burgerwindpark A2 Lage Rooijen

Recente Selectie van projecten

Bezwaar en beroep

Realisering Burgerwindpark A2 Lage Rooijen

OMSCHRIJVING PROJECT

Burgerwindpark A2 Lage Rooijen bestaat uit drie windturbines langs de A2 bij afrit Kerkdriel. Het windpark zal ongeveer 90% van het totaal aantal huishoudens binnen de gemeente Maasdriel van elektriciteit voorzien.

OMSCHRIJVING OPDRACHT

Juridische begeleiding van de beroepsprocedures tegen het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning, de Waterwetvergunning en de ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming. Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State van 30 juni 2021 (Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding) zijn voor de beoordeling van geluidhinder, slagschaduw, veiligheid en lichthinder lokale normen gehanteerd.

RESULTAAT

De vergunningen en de ontheffing zijn onherroepelijk.

Nieuws


Bekijk al het nieuws