Nieuws

Eerste uitspraak Raad van State over lokale windturbinenormen

Eerste uitspraak Raad van State over lokale windturbinenormen

In een uitspraak van vandaag heeft de Raad van State de windturbinenormen van de gemeente Eemsdelta voor het windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding geaccepteerd. Deze uitspraak is ook belangrijk voor andere nieuwe windparken in Nederland.

Volgens een eerdere uitspraak van de Raad van State (2021) mogen de in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling opgenomen nationale windturbinenormen niet meer worden gebruikt, totdat de landelijke overheid voor deze normen een milieubeoordeling (MER) heeft gemaakt. Deze eerdere uitspraak was een rechtstreeks gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie (Nevele-arrest). In de tussentijd mogen lokale en regionale overheden eigen normen hanteren, mits deze een actuele, deugdelijke, op zichzelf staande en op de lokale situatie toegesneden onderbouwing bevatten.

De gemeente Eemsdelta heeft voor het windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding eigen normen gehanteerd voor geluid, slagschaduw, lichtschittering en externe veiligheid. Volgens de Raad van State heeft de gemeente bij het bepalen van deze normen mogen uitgaan van de beschikbare, algemeen aanvaarde wetenschappelijke inzichten. Dat nader wetenschappelijk onderzoek kan leiden tot meer of beter inzicht, betekent niet dat de gemeente geen actuele, deugdelijke, op zichzelf staande en op de lokale situatie toegesneden motivering voor de gestelde normen heeft gegeven.

Nieuws


Bekijk al het nieuws