Nieuws

Raad van State vindt aanhouden van rekenafstand van 25 km bij berekening stikstofdepositie aanvaardbaar

Raad van State vindt aanhouden van rekenafstand van 25 km bij berekening stikstofdepositie aanvaardbaar

Vandaag heeft de Afdeling een tussenuitspraak gedaan over het tracébesluit “A15/A12 Ressen-Oudbroeken (ViA15)” van de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Voor de praktijk is dit een uitermate belangrijke uitspraak. Bij dit tracébesluit is voor het eerst gebruik gemaakt van een rekenafstand van 25 kilometer om te berekenen hoeveel stikstof van een individueel project neerkomt op beschermde natuur. De Afdeling vindt de rekenafstand aanvaardbaar, omdat daarbuiten te onzeker is of de berekening nog overeenkomt met de werkelijkheid. Vóór deze uitspraak bestond de vrees dat deze afstand te klein was, omdat buiten die 25 km ook sprake kan zijn van stikstofdepositie als gevolg van een project. Dat onderkent de Afdeling, maar depositiebijdragen buiten 25 km zijn onderdeel van de totale depositie in Nederland. Dan is de overheid verantwoordelijk voor het treffen van maatregelen als bedoeld in artikel 6, eerste en tweede lid van de Habitatrichtlijn.

Nieuws


Bekijk al het nieuws