Projecten

Herontwikkeling stationsgebied Utrecht

Recente Selectie van projecten

Strategisch advies en bezwaar en beroep

Herontwikkeling stationsgebied Utrecht

OMSCHRIJVING PROJECT
De gemeente Utrecht bouwt in het stationsgebied aan de toekomst van de stad (zie ook www.cu2030.nl). Winkelcentrum Hoog Catharijne wordt vernieuwd, onder het stationsplein komt de grootste fietsenstalling ter wereld en de historische singelstructuur rond de binnenstad zal worden hersteld. Aan de westzijde is onder meer voorzien in een herontwikkeling van het Jaarbeursgebied (Beurskwartier), het Westplein en het gebied rond de Van Sijpesteijnkade (2e fase stationsgebied).

OMSCHRIJVING OPDRACHT
– Strategisch juridisch advies op verschillende thema’s (archeologie, luchtkwaliteit, externe veiligheid, parkeren).
– Juridische begeleiding van onder meer bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen en verkeersbesluiten.
– Totstandkoming ontwikkelovereenkomsten.

RESULTAAT
Project loopt nog.

Nieuws


Bekijk al het nieuws