Projecten

Omgevingswet

Recente Selectie van projecten

Juridisch advies

Omgevingswet

OMSCHRIJVING PROJECT
De Omgevingswet vereenvoudigt de regels voor ruimtelijke ontwikkelingen. Zo wordt het eenvoudiger om ruimtelijke projecten te starten en uit te voeren. Bijvoorbeeld woningbouw op voormalige bedrijventerreinen of de bouw van windmolenparken. De Omgevingswet en de daarbij behorende uitvoeringsregelgeving zal op 1 januari 2024 in werking treden. 

OMSCHRIJVING OPDRACHT
Juridisch advies bij totstandkoming Omgevingswet, uitvoeringsbesluiten en uitvoeringsregeling.

RESULTAAT
Afgerond.

Nieuws


Bekijk al het nieuws