Selectie van projecten

STIKSTOFDOSSIER PROVINCIE ZUID-HOLLAND

Recente Selectie van projecten

Strategisch juridisch advies

STIKSTOFDOSSIER PROVINCIE ZUID-HOLLAND

OMSCHRIJVING PROJECT
De provincie Zuid-Holland heeft net zoals de rest van Nederland te maken met de stikstofproblematiek. De emissie en depositie daarvan is te hoog waardoor de natuur erop achteruitgaat. Daarom moet de emissie en depositie van stikstof worden teruggedrongen. Tegelijkertijd hebben bestaande en nieuwe ontwikkelingen behoefte aan stikstofruimte. Denk hierbij aan woningbouw, agrarische activiteiten, andere bedrijfsactiviteiten zoals die in de Rotterdamse haven, duurzame energieprojecten, wegenprojecten etc. Daarbij komt dat het juridische instrumentarium om stikstofruimte te kunnen toedelen aan gewenste maatschappelijke ontwikkelingen als gevolg van rechterlijke uitspraken zeer beperkt is geworden.

OMSCHRIJVING OPDRACHT
– Vraagbaak op het gebied van omgevingsrecht met de nadruk op natuurwetgeving.
– Opstellen (beleids)regels en deelname aan wetgevingsprojecten over natuurwetgeving.
– Vertegenwoordigen provincie Zuid-Holland in diverse (juridische) overleggen over stikstof.

RESULTAAT
Project loopt nog.

Nieuws


Bekijk al het nieuws