Projecten

Omgevingsmanagement SACHEM Zaltbommel

Recente Selectie van projecten

Strategisch advies en bezwaar en beroep

Omgevingsmanagement SACHEM Zaltbommel

OMSCHRIJVING PROJECT
Sachem EUROPE is een innovatief chemisch bedrijf dat is gevestigd op een bedrijventerrein in Zaltbommel. Op het terrein bevinden zich diverse chemische installaties. Het bedrijf levert hoogwaardige chemische producten en valt onder het Besluit risico’s zware ongevallen 1999 (BRZO), zodat rekening moet worden gehouden met veiligheidsrisico’s. Ook is aandacht vereist voor een optimale huidige en toekomstige bedrijfsvoering. 

OMSCHRIJVING OPDRACHT
– Strategisch juridisch advies op verschillende thema’s.
– Juridische begeleiding van onder meer bestemmingsplannen, overeenkomsten en omgevingsvergunningen (o.a. water, milieu, bouw,  afwijken bestemmingsplan).
– Juridische begeleiding bezwaar- en beroepsprocedures.

RESULTAAT
Project loopt nog.

Nieuws


Bekijk al het nieuws