Projecten

Transformatie Haven-Stad Amsterdam

Recente Selectie van projecten

Strategisch juridisch advies

Transformatie Haven-Stad Amsterdam

OMSCHRIJVING PROJECT
Het Programma Haven-Stad ziet op de transformatie van twaalf deelgebieden in het noordwestelijk (haven-)gebied binnen de Ring A10. Hier wil de gemeente Amsterdam 40.000 tot 70.000 woningen aan de stad toevoegen, op dit moment de grootste binnenstedelijke gebiedsontwikkeling van Nederland. De stedenbouwkundige structuur van Haven-Stad is beschreven in het Integraal Raamwerk. Dit document wordt gebruikt als regiedocument om toekomstige ontwikkelingen te beoordelen. Voor meer info, zie www.overhavenstad.nl.

OMSCHRIJVING OPDRACHT
– Strategisch juridisch advies op verschillende thema’s.
– Juridische begeleiding van onder meer bestemmingsplannen, MER, omgevingsvergunningen en verkeersbesluiten.
– Juridische begeleiding van de totstandkoming en nakoming van contractuele samenwerkingsvormen.

RESULTAAT
Project loopt nog.

Nieuws


Bekijk al het nieuws