Nieuws

Monumentale kapel op begraafplaats is geen hoofdgebouw in de zin van de kruimelgevallenregeling

De Raad van State heeft op 16 januari 2023 uitspraak gedaan op het hoger beroep van de gemeente Utrecht over toepassing van de kruimelgevallenregeling.

Monumentale kapel op begraafplaats is geen hoofdgebouw in de zin van de kruimelgevallenregeling

De Raad van State is van oordeel dat het voor de verwezenlijking van de bestemming “Maatschappelijk-Begraafplaats” niet noodzakelijk is om gebouwen op te richten, zodat de op de begraafplaats aanwezige gebouwen (de voormalige directeurswoning, de aula met twee ontvangstkamers en de kapel) niet kunnen worden aangemerkt als hoofdgebouw. Dit betekent dat toepassing van de kruimelgevallenregeling (categorie “uitbreiding van een hoofdgebouw met een bijbehorend bouwwerk”) hier niet mogelijk was.

Volgens de uitspraak zijn de betrokken gronden uitsluitend bestemd voor een begraafplaats en niet voor (andere) uitvaartactiviteiten. De omstandigheid dat de gebouwen tegelijk met de aanleg van de begraafplaats zijn gebouwd en sindsdien zijn gebruikt voor uitvaartactiviteiten, doet daaraan niet af, omdat deze activiteiten niet zijn opgenomen in de bestemmingsregels. Voor de verwezenlijking van deze bestemming is daarmee geen aula of kapel nodig.
Uit deze uitspraak kan worden afgeleid dat bij de beoordeling of toepassing van de kruimelgevallenregeling mogelijk is, de geldende bestemming strikt moet worden uitgelegd. Deze situatie doet zich mogelijk ook voor bij andere bestemmingen (niet zijnde woningen) dan een begraafplaats.

Nieuws


Bekijk al het nieuws