Nieuws

Omgevingsvergunning Windpark Egchelse Heide onherroepelijk

Bij uitspraak van 29 januari 2020 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in hoger beroep geoordeeld dat het windpark Egchelse Heide kan worden gerealiseerd. Eerder had de rechtbank Limburg op 13 februari 2019 de beroepen al ongegrond verklaard.

Omgevingsvergunning Windpark Egchelse Heide onherroepelijk

Het windpark bestaat uit vijf windturbines met bijbehorende voorzieningen in het buitengebied van Egchel-Panningen-Beringe in de nabijheid van de Haambergweg. De Afdeling volgt in haar uitspraak (ECLI:NL:RVS:2020:289) de uitspraak van de rechtbank volledig. Dit is niet verwonderlijk, omdat de rechtbank haar uitspraak grotendeelds heeft gebaseerd op vaste jurisprudentie van de Afdeling. Interessant zijn de overwegingen (20.1 t/m 20.2) van de Afdeling over de planologische mogelijkheid een bedrijfswoning op te richten nabij het windpark. Hiermee hoefde het college van BenW geen rekening te houden, onder meer niet omdat de appellant nu juist desgevraagd  een omgevingsvergunning voor de bouw van 3 stallen was verleend waardoor er geen ruimte meer was voor de bouw van een bedrijfswoning ter plaatse.

Nieuws


Bekijk al het nieuws