Nieuws

Invoeringswet Omgevingswet

De Eerste Kamer heeft gisteravond ingestemd met de Invoeringswet Omgevingswet. Het is nog niet zeker of de Omgevingswet per 1 januari 2022 in werking treedt.

Invoeringswet Omgevingswet

Rechtsom Juristen vindt het goed nieuws dat de Eerste Kamer heeft ingestemd met de Invoeringswet Omgevingswet. Op 27 mei 2021 is besloten de inwerkingtreding van de Omgevingswet uit te stellen tot 1 juli 2022. Een van de voorwaarden voor inwerkingtreding is dat het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) voldoende is geïmplementeerd bij alle overheden.

Nieuws


Bekijk al het nieuws