Nieuws

Invoeringswet Omgevingswet

De Eerste Kamer heeft gisteravond ingestemd met de Invoeringswet Omgevingswet. Het is nog niet zeker of de Omgevingswet per 1 januari 2022 in werking treedt.

Invoeringswet Omgevingswet

Rechtsom Juristen vindt het goed nieuws dat de Eerste Kamer heeft ingestemd met de Invoeringswet Omgevingswet. Helaas is nog onzeker of de Omgevingswet ook daadwerkelijk met ingang van 1 januari 2022 in werking zal treden. Een van de voorwaarden voor inwerkingtreding is dat het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) voldoende is geïmplementeerd bij alle overheden.

Nieuws


Bekijk al het nieuws