Nieuws

1e advies Adviescollege Stikstofproblematiek

Op 25 september 2019 heeft de Commissie Remkes het eerste advies gegeven over hoe om te gaan met de stikstofproblematiek in Nederland.

1e advies Adviescollege Stikstofproblematiek

In een uitspraak van 29 mei 2019 heeft de Raad van State aangegeven dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet meer mag worden gebruikt bij toestemming voor activiteiten die extra stikstofuitstoot veroorzaken. Op basis van het PAS werd alvast toestemming gegeven voor activiteiten die schadelijk kunnen zijn voor beschermde gebieden. In het PAS waren maatregelen opgenomen die positieve gevolgen konden hebben voor de stikstofdepositie in deze gebieden. Volgens de Raad van State kon op basis van het PAS niet vooraf worden aangetoond dat de maatregelen daadwerkelijk resultaat zullen hebben. Het PAS is daarmee in strijd met Europees recht (Habitatrichtlijn) dat aantasting van beschermde natuurgebieden verbiedt.

Het eerste advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek (Commissie Remkes) richt zich op de vraag onder welke voorwaarden op korte termijn  toestemming kan worden verleend aan activiteiten die stikstofuitstoot veroorzaken.  In de zomer van 2020 volgt een advies over een nieuwe aanpak van de stikstofproblematiek (langere termijn). De aanbevelingen in dit eerste advies hebben  betrekking op sectoren waar op korte termijn winst kan worden behaald (zoals veehouderij en maximum snelheid op snelwegen en provinciale wegen). De maatregelen voor de korte termijn hoeven niet per se permanent te zijn.

Ton Brouwer, Rechtsom Juristen B.V.
+31(0)6 435 538 75

Nieuws


Bekijk al het nieuws